Bank Pekao SA

pekao logo

Pekao SA to od dawna drugi największy bank w Polsce. Bank powstał jeszcze przed drugą wojną światową w 1929 r. w celu zapewnienia obsługi bankowej dla osób mieszkających za granicą. W 1989 r. został przekształcony w bank uniwersalny kontrolowany przez Skarb Państwa. W 1999 r. został (po dołączeniu 3 banków powstałych z podziału NBP) sprzedany do włoskiej grupy bankowej Unicredit. Następnie w 2007 r. po połączeniu spółek-matek do Pekao została włączona część banku BPH. Od tego momentu Pekao jest jednym z największych banków w Polsce. W 2016 r., w ramach tzw. repolonizacji, wykorzystując słabość głównego akcjonariusza, pakiet kontrolny banku został odkupiony przez konsorcjum PZU i PFR.

Bank Pekao dzięki skali jest znany w całym kraju i może kierować swoją ofertę do wszystkich grup klientów. Do tej pory był zarządzany dość konserwatywnie, dzięki czemu charakteryzował się wysokimi kapitałami i wskaźnikami wypłacalności, pomimo regularnie wypłacanej dywidendy. Strategia po przejęciu (ostatecznie w 2017 r.) jeszcze nie jest znana. Z pewnością jednak Pekao będzie w dalszym ciągu bardzo mocno na rynku finansowania korporacyjnego. Natomiast oferta dla klientów detalicznych wymaga nieco odświeżenia zarówno jeśli chodzi o warunki cenowe, jak i poziom obsługi.

Dane kontaktowe

Siedziba Strona Internetowa Dane Prawne
Bank Pekao SA – Centrala
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05
http://www.pekao.com.pl KOD BIC SWIFT: PKOP PL PW

wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000014843,

NIP: 526-00-06-841,

REGON: 000010205,

wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

 

Wyniki finansowe

tys. PLN 2013 2014 2015 2016
 Przychody odsetkowe 6 774 290 6 225 290 5 456 369 5 448 490
 Przychody prowizyjne 2 655 062 2 536 281 2 388 523 2 252 085
 Wynik na działalności bankowej 7 407 935 7 211 436 6 848 927 7 280 392
 Zysk brutto 3 454 230 3 359 689 2 831 118 2 896 546
 Zysk netto 2 784 779 2 714 714 2 292 459 2 279 275
 Kapitał własny 23 419 883 24 017 689 23 408 229 22 897 019
 Aktywa 158 521 712 167 625 028 168 785 567 174 214 943
PZU SA 20,0%
PFR SA 12,8%
UniCredit SpA 6,3%
pozostali (GPW) 60,9%

Zarząd

MICHAŁ KRUPIŃSKI – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. kierujący pracami Zarządu

ANDRZEJ KOPYRSKI – Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

TOMASZ KUBIAK – Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Finansowego

MICHAŁ LEHMANN – Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Logistyki i Zaopatrzenia

MAREK LUSZTYN – Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

TOMASZ STYCZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

MAREK TOMCZUK – Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Detalicznej

 

Może Ci się również spodoba