BGŻ BNP Paribas (BGŻ Optima)

bgż logo

 

Bank BGŻ PNP Paribas, jak wskazuje sama nazwa powstał z połączenia dwóch zupełnie różnych organizmów bankowych. Z jednej strony, od wielu już lat Grupa BNP Paribas rozwijała w Polsce swój bank detaliczny oferujący klasyczne usługi dla klientów przede wszystkim indywidualnych. Wciąż brakowało jednak skali pozwalającej na uzyskanie satysfakcjonującej rentowności. Dlatego Grupa BNP uczestniczyła regularnie w wielu procesach transakcyjnych w sektorze bankowym. Mówiło się o jej zainteresowaniu BZ WBK, gdy był sprzedawany przez AIG (ostatecznie trafił do Grupy Santander), Kredyt Bankiem (wchłoniętym także przez Santander) oraz Alior Bankiem. Ostatecznie udało się nabyć w 2013 r. Bank Gospodarki Żywnościowej, sprzedawany przez Rabobank. 

BGŻ to bank z bardzo długą historią, sięgającą okresu międzywojennego (1919 r.). Bank ten wyspecjalizował się w obsłudze bankowej rolnictwa. W latach 90. pośredniczył w wielu programach preferencyjnych kredytów. Dzięki temu udało mu się zbudować solidną bazę lojalnych klientów poza głównymi ośrodkami miejskimi. Specjalizacja ta byłą kontynuowana także przez kolejnego (po Skarbie Państwa) właściciela czyli Rabobank – grupę z Holandii o podobnymi nieco profilu.

Obecnie BGŻ BNP Paribas to bank w pełni uniwersalny, który stara się skonsumować owoce połączenia i zbudować skalę, która pozwoli uzyskać wysoką rentowność. Na razie jest to jeszcze cel odsunięty w czasie, ze względu na kończącą się już integrację łączonych banków. BGŻ planuje aktywnie pozyskiwać przede wszystkim klientów detalicznych, w tym celu pracuje nad ofertą ciekawych kont osobistych i kredytów gotówkowych. Aktualne informacje o produktach BGŻ BNP Paribas znajdziesz na tej stronie.

BGŻ Optima

BGŻ Optima to wydzielona marka BGŻ, jako bank przeznaczony wyłącznie dla oszczędzających. Marka ta powstała w 2011 r., jeszcze w ramach struktur BGŻ SA. Jest to oddział banku oferujący wyłącznie produkty depozytowe – konta oszczędnościowe, lokaty i depozyty. Zazwyczaj są one dość dobrze oprocentowane, więc warto regularnie obserwować oferty. Flagowe produkty to Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa, które oferowane są tylko nowym klientom. Później jednak możliwe jest założenia lokat na nieco niższym, ale w dalszym ciągu atrakcyjnym poziomie. BGŻ Optima działa w pełni online, aczkolwiek weryfikacja wymaga wysłania skanu dowodu osobistego. Aktualne informacje o produktach BGŻ Optima znajdziesz na tej stronie.

Dane kontaktowe

Siedziba Strona Internetowa Dane Prawne

Siedziba Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
48 22 860 44 OO

http://www.bgzbnpparibas.pl SWIFT: PPABPLPKXXX
NIP: 526-10-08-546KRS 0000011571kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony

 

Wyniki finansowe

tys. PLN 2013 2014 2015 2016
 Przychody odsetkowe 1 899 414 1 795 097 2 069 758 2 584 563
 Przychody prowizyjne 333 712 357 243 493 845 608 012
 Wynik na działalności bankowej 1 413 338 1 520 118 2 080 956 2 626 486
 Zysk brutto 213 300 178 176 29 692 174 507
 Zysk netto 160 144 138 031 13 293 76 860
 Kapitał własny 35 777 141 40 496 575 65 372 338 72 304 999
 Aktywa 3 509 190 4 156 304 6 268 354 6 146 821

Akcjonariat

BNP Paribas 88,3%
Rabobank International Holding B.V. 6,7%
pozostali (GPW) 5,0%

Zarząd

Tomasz Bogus – prezes zarządu, Obszar zarządzania bankiem;

Jean-Charles Aranda – członek zarządu, Obszar finansów;

Daniel Astraud – wiceprezes zarządu, Obszar Strategii i Transformacji Banku;

Philippe Paul Bézieau – Wiceprezes Zarządu, Obszar Bankowości Personal Finance

Blagoy Bochev – Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości CIB.

Przemysław Furlepa – Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Wojciech Kembłowski – Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Ryzyka

Magdalena Legęć – Wiceprezes Zarządu, Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu.

Jerzy Śledziewski – Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości Korporacyjnej.

Bartosz Urbaniak – Członek Zarządu Banku, Obszar Bankowości MŚP i Agro.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *