Repolonizacja sektora bankowego w Polsce

repolonizacja sektora bankowego

Temat bankowości w Polsce jest wiecznie żywy już od kilku lat a repolonizacja banków to główne założenie obecnie panującego rządu. Na jakim poziomie zatrzymała się repolonizacja banków w naszym kraju?

PKO Bank Polski, Alior Bank, BOŚ Bank, Idea Bank, Bank Pekao to jedne z kilku banków obecnie znajdujących się w rękach polskiego kapitału. Pozostałe duże podmioty na rynku są własnością zagranicznych spółek. Do niedawna bo 7 czerwca 2017 roku Bank Pekao znajdował się w posiadaniu włoskiego Unicredit, który to przekazał pakiet większościowy za bagatela 10,6 mld zł. Unicredit sprzedał łącznie 32,8% akcji na rzecz PZU S.A. i PFR S.A. co przesądziło o oficjalnym odzyskaniu Banku Pekao przez polski kapitał.

Dlaczego w interesie Państwa jest repolonizacja banków? 

Wydawać się może że bez znaczenia jak narodowość właściciela pakietu większościowego akcji, dopóty dopóki spółka zarejestrowana jest w kraju macierzystym i odprowadzane są tutaj podatki. Takie myślenie jest błędne z kilku powodów a do głównych należy fakt wypłaty dywidend na zagraniczne konta. Mówiąc prościej zyski wynikające z działalności banku na polskim rynku i pieniądze zarobione na klientach tegoż banku są przekazywane za granicę. W efekcie, napędzają tamtejszą gospodarkę poprzez konsumpcje i inwestycje. Posiadanie jak największego pakietu akcji przez polskie spółki w długiej perspektywie czasu napędza gospodarkę i pozwala jej się rozwijać. Innym faktem jest konieczność odejścia od polegania na obcym kapitale i tym samym odejścia od stanu gospodarki kolonialnej. Takiego typu gospodarki charakteryzują się dużym udziałem zagranicznego kapitału w kluczowych spółkach i odprowadzaniem zysku do krajów kolonizujących.

Wraz z rozwojem danego kraju i inteligencji ekonomicznej udział obcego kapitału powinien ulegać zmniejszeniu. Oczywiście w początkowym okresie transformacji gospodarczej, zagraniczny kapitał i know-how bankowe było niezbędne, aby zbudować w zasadzie od zera polski sektor bankowy. Z czasem jednak coraz więcej osób uważa, że udział ten stał się zbyt duży. Tak więc repolonizacja banków jest nie tylko korzystna z punktu widzenia całości gospodarki, ale również jest naturalnym krokiem do przejścia z gospodarki kolonialnej do gospodarki dojrzałej mającej wpływ na swój kapitał.

Banki obecnie znajdujące się w rękach podmiotów zagranicznych. 

Na naszym podwórku działa wiele banków  o których na pierwszy rzut oka powiedzieli byśmy że są polskie. Nie zawsze jednak to co wydaje się nam na pierwszą chwilę to prawda. Oto lista banków zarejestrowanych i działających na terenie Polski będących jednocześnie własnością zagranicznych spółek:

  • Bank Zachodni WBK grupa Santander S.A.– Jest to 3 największy pod względem kapitału bank komercyjny w Polsce, zarejestrowany z siedzibą we Wrocławi. Bank ten od 2011 roku należy do Hiszpańskiej grupy Santander. Banco Santander S.A. jest jego głównym akcjonariuszem i według oficjalnych danych posiada aż 69,34% akcji. W roku 2018 planowany jest rebranding na Santander Bank Polska.
  • Bank Millennium S.A. – Bank znajdujący się na 7 pozycji pod względem wielkości aktywów w Polsce. Za rok rozliczeniowy 2017 wykazał zyski na poziomie 681 mld zł. Głównym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (BCP) posiadający 50,1 % akcji.
  • ING Bank Śląski S.A. – Bank ten znajduje się na 5 miejscu licząc wielkość aktywów. Bank ten zarejestrowany jest w Katowicach i cieszy się wysoką popularnością wśród Polaków. Obecnie głównym akcjonariuszem jest ING groep Holenderski Bank komercyjny posiadający równo 75% udziałów w polskiej spółce.
  • mBank S.A. – To czwarty pod względem wielkości bank komercyjny w Polsce. Właścicielem tej spółki działającej na polskim rynku jest niemiecki Commerzbank AG. posiadający bagatela 69,37% akcji spółki od 2003 r.

Historia repolonizacji

Z większych wydarzeń ostatnich lat możemy przypomnieć kilka które miały wyraźnie znaczenie dla sektora bankowego w Polsce i przyczyniły się do zwiększenia relacji polskiego kapitału w tych spółkach.

  • W 2016 roku miało miejsce wykupienie od grupy Carlo Tassara Alior Banku na rzecz grupy PZU. Transakcja ta opiewała na 1,63 mld zł i w jej skład wchodziło 25,25% akcji Alior Banku (obecnie PZU posiada aż 31,93% akcji spółki). W tym też roku czerpanie know-how z zagranicznych banków, oraz pomocnego na początkowym etapie rozwoju kapitału miało się skończyć.
  • 2016-2017- Przełom roku 2016 i 2017 był etapem kiedy wcześniej wspomniany Alior Bank zaczął przejmować udziały Banku BPH, który był ówcześnie własnością General Electric. GE zdecydowało się odsprzedać część akcji dopiero co repolonizowanemu Alior Bank. Było to w dużej mierze późnym następstwem kryzysu finansowego z lat 2007-2009. W związku z tym krokiem do Alior Banku z końcem kwietnia 2017 roku trafiło 2,5 mln klientów BPH, oraz 12 mld zł depozytów ( transakcja opiewała na 1,23 mld zł).
  • 2016 rok był również rokiem kiedy Bank Pekao został odsprzedany od włoskiej spółki Unicredit na rzecz Grupy PZU. Ta wcześniej wspomniana transakcja była dobrym krokiem dla grupy PZU ponieważ akcje wtedy zakupiony były tańsze o 10% niż przeciętnie. Obecnie Bank Pekao znajduje się w bardzo dobrej kondycji biznesowej i jest 2 największym bankiem komercyjnym w Polsce.

Zagrożenia i obawy

Repolonizacja banków w Polsce nie obyła się bez obaw ze strony konsumentów dotyczących braku konkurencji dla państwowych podmiotów. Taka sytuacja teoretycznie może sprawić że proponowane przez bank rozwiązania zarówno dla nowych jak i stałych klientów tych banków mogą się pogorszyć. Biorąc pod uwagę i tak duży udział kapitału zagranicznego w obecnie wiodących spółkach bankowych nie mamy powodu aby obawiać się braku konkurencji na tym rynku. Obecna koniunktura gospodarcza duży run na kredyty i rozwijająca się gospodarka sprawiają że w ciągu najbliższych kilku lat nie ma obaw aby sytuacja w bankowości polskiej zmieniła się na gorsze.

linki źródłowe:

https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/akcje-mbank/akcjonariat.html

https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/spolka/akcjonariat/akcjonariat.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/ING_Bank_%C5%9Al%C4%85ski

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/repolonizacja-bankow-pekao-pzu-pfr,81,0,2329681.html

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/relacje-inwestorskie/akcjonariat.html

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *